Ofiste Tadilat ve Dekorasyonun Önemi

Ofiste Tadilat ve Dekorasyonun Önemi

Çağımızda insanlar neredeyse evlerinden daha çok ofislerinde vakit geçirdiği ofislerindeki rahatları, refahları çok önemlidir.  Ofisteki malzeme ve yapıların bakımları yapılmalı ve tadilatları günü geldiğinde yapılmalıdır. Çalışanların refahı ve konforunu yükseltmek o iş yerinin verimi açısından son derece önemlidir. Rahat çalışma ortamı verimli çalışmalar sunar. Ofisin dekoru ise o ofisle iletişim kurmak için gelen müşteriler için ilk izlenim açısından hayati önem taşır. İlk fikirleri bu görünüşlere göre oluşur. Ofisi dışarıya tanıtan bu estetik görünüştür. Çalışanlara katkısı ise konfor sağlamakla birlikte ilham vermesidir bu da üretkenliklerini arttıracaktır. Dekorasyon yapmayı düşünüp bu konuda bilgisi olmadığı için ya da daha önce yaptırmadığı için çekincesi olan insanlar birçok firmada kullanılan 3 boyutlu ön izlenim ya da maketlerle ön izlenimi tercih edebilir. Böylece kafasındaki soru işaretlerini daha da azaltarak bilgilenebilir. Ya da bir iç mimara başvurarak bilgilendirme alabilir.

Ofiste Tadilat ve Dekorasyon İçin Kimlere  Başvurulmalı?

Dekorasyon veya tadilat yapmadan önce bir piyasa analizi yapmak çok önemlidir. Eğer daha önce yaptırmamış bir kişi yaptıracaksa normalde olduğundan daha fazla maliyet söylenilip, yanıltılabilir. Güvenilen ve işinin ehli iç mimarlara danışmakta fayda vardır. Böylece hem ofis güvenilir ellerde olacaktır hem de estetik açıdan kaygı duymaya gerek kalmayacaktır. İç mimarlar hem mimari hem de estetik eğitimi almış insanlardır bu konuda işinde iyi olduğu düşünülen kişilere güvenmekte fayda vardır. Eğer böyle biri tanınmıyorsa köklü ve bilindik firmalara danışmakta da hiçbir sakınca yoktur. Bu firmaların kendine bağlı çalıştığı iç mimarları ve mühendisleri vardır. Ama maddi tasarruf amaçlı firma seçerken düşük maliyete önem verilirse kısa vadede hem maddi hem manevi olarak zarar görülmesi olasıdır. Bu tarz firmalar işlem gerçekleştikten sonra çıkan sorunlarda müşterinin yanında olmayabilir, sorunun çözümünü müşteriye bırakabilir, ya da kullanıcı hatası diyebilir. İşi zamanında teslim etmeyebilir. Güvenilir, köklü ve bilindik firmalarla çalışmak olası bu durumların önüne geçmekte fayda sağlayacaktır. Bütçenizi iyi ayarlamalı ve buna göre maliyeti göze almalısınız.

Daha fazla oku...

İç Mimarlık

İç Mimarlık

İç Mimarlık, bir mimari yapının içinde ya da dışında, başvuranlara işlevsel,  görsel ve estetik hazzına en uygun ürünü tasarlamak için çözümler üreten, mimarinin alt dallarından olan bir meslek dalıdır. O mimarı alanı kullanan bireylerin refahını ve rahatlığını öne çıkartan tasarılarda bulunmak veya o alanı buna göre oluşturmak mesleğin başlıca amaçlarındandır. Mimarların yeterince sanat eğitimi almadıklarından dolayı estetik kavramı üzerinde yoğunlaşmadıklarından görsel haz konusunda eksik kalabilmektedirler. Estetik bilgi ile mimarlığın beraberce yoğrularak oluşturduğu bir disiplindir. Mekansal ve yapısal sorunların üzerine giderek araştıran, mekan tasarlama yetisine sahip olan ve bu yönde eğilimi olan, tasarım analizi yapabilen, denetim yapabilen, çizim dokümanı oluşturabilecek üzere eğitim almış kişilerdir. İç mimar binanın boyutuna(kapladığı yer ve yüksekliğine) hakim olmakla beraber o mekanın fiziksel çevresine, ısıtma sistemlerine, ergonomisine , konumuna, yapı sistemlerine hakim olmalıdır. Mimari bilgiyi estetikle harmanlayarak yaptığı çalışmalarda mekan sorunlarına ve mekanın insanla uyumuna dikkat ederek insana maksimum fayda etmeyi hedefler. Malzeme teknolojilerini ve çevreyle ilgili gelişmeleri çalışmalarında kullanılır.

İç Mimarlarının Çalışma ve Hizmet Alanları

Mekanı oluşturmanın ilk aşamasından en son bitirme aşamasına kadar çalışan ekibin için bulunur. Mimari işlem görecek alanın donanımlarına (eşyalarına, aksesuarlarına…) boyut ve kullanım için saptama yapar. Bunun hem estetik olmasına hem de mimari açıdan doğrudan olmasına özen gösterir. Özgün olması da çok önemlidir. Daha önceden oluşturulmuş bir mimarı mekanın yeniden düzenlenmesinde (genelde eski binaların düzenlenmesi gibi) hizmet verebilir. Bu yapıları çağdaş insanın ihtiyaçlarına göre modernize eder ve yeni çözümler bulur. Kültür kalıntısı ya da tarihi eser olarak nitelendirilmiş yapıların iç mimarisini ve bu mimarilerde  yer alan donanımların belirlenmesini ve restorasyonunu sağlar. Tarih ve kültürün korunması konusu da çalışma alanları dahilindedir.

Daha fazla oku...

Tadilat veya Dekorasyon Yaptırmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tadilat veya Dekorasyon Yaptırmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tadilat veya dekorasyon yaptırmadan önce, evin hangi bölgesinin ve bu bölgenin hangi parçasının işlem göreceği net bir şekilde belirlenmelidir. Örnek olarak salon bir işlem görecekse buna orada bulunan eşyaların da dahil olup olmadığı önceden net bir şekilde belirlenmeli. Böylece sonradan bir karar verilmeden bütçe çok fazla zorlanmayacaktır. Tadilat veya dekorasyon yaptırmadan önce, kullanılacak malzemelerin seçimi işlem için hayati önem taşımaktadır. Fiyat ile o üründen alınacak verimin oranı iyi yapılmadır. Düşük maliyetli diye seçilen ürünler  çok kısa bir sürede hüsranla sonuçlanabilirken bütçenizi aşacak bir ücrette olan malzemeler de ilerleyen zamanlarda can sıkıntısıyla sonuçlanabilir.

Tadilat veya Dekorasyon Firmasının Seçimi

Seçilecek firmanın güvenilir olması da tadilat veya dekorasyon yaptırmadan önce dikkat edilmesi gereken faktörlerden biridir. İnternette olan firmalarının vergileri belki ofisi bile olmayabilir. İşlem sırasında mekanınıza zarar verebilir veya hayalinizdeki gibi bir çalışmayı size sunmayabilir. Sonrasında ortaya çıkması muhtemel sorunlarda da suçu size atıp mesuliyet kabul etmeyebilir, kullanıcı hatası diyebilir ya da sorunu sizin çözmenizi, başınızın çaresine bakmanızı söylenilebilir. Seçilecek firmanın deneyimli olması müşterinin yararına olur. Düşük maliyetli diye seçtiğiniz firmalar size çok hem maddi hem manevi zararlara neden olabilir. Güvenilir ve köklü firma ya da işinin ehli mühendis veya mimarları tercih ederek bu gibi zararlardan korunabilirsiniz. Mümkünse, müşterisi olunacak firmayla yüz yüze görüşmekten çekinilmemelidir. Yanlış firma tercihleri ve yanlış malzeme kararları müşteriyi hem maddi hem manevi zarara sürükleyebilir, iş ortada kalabilir ya da istenildiği gibi yapılmayabilir. Ev ve işyerleri insanlar için önemlidir bu yüzden ince eleyip sık dokumakta fayda olacaktır.

Daha fazla oku...

Tadilat Nedir?

Tadilat Nedir?

Tadilat kullanım müddetini tamamlamış ya da tamamlamaya yakın eşya, ürünü veya yapı malzemelerinin duruma göre değiştirilmesi ya da onarılması olarak nitelendirilebilir.Tadilat yapılırken ürünün estetiğinden daha çok işlevselliği ve mümkün olduğunca düşük maliyeti dikkate alınır.Evlerde, ofislerde kısaca insanın ve eşyanın olduğu her yerde gereklidir.

Dekorasyon Nedir?

Dekorasyon ev, işyerlerinde ya da yaşanılan her yerde eşyaların, yapıların göze ve estetik hazza hitap ederek görsel olarak iyileştirme, yenileme ve güzelleştirme işlemlerinin tamamına verilen addır.İnsanlar tarih boyunca yaşadıkları yerleri hem geliştirmeye hem de güzelleştirmeye çalışmışlardır.Amacı farklılaşarak öne çıkmak ya da insanın kendi içindeki güvenini kazanmasıdır.Bu denli insanın ihtiyacı hale geldiği için  ve insanla bütünleştiği için çeşitli meslek dallarını ve buna bağlı olarak firmaların kurulumunu da beraberinde getirmesi kaçınılmazdır.Dekorasyon firmaları renklerin anlamlarına, eşyaların ve nesnelerin iç enerjilerine göre dekorasyon yapmanızda size öncü olurlar. Maliyeti yine önemsiz olmasa da tadilata göre daha geri plandadır.İşlem görecek ya da değişecek ürünün ne olduğuna göre, şayet bir mekansa kaç metrekarenin işlem göreceği  maliyeti belirleyen faktörlerdendir.Maliyetin kişinin bütçesini zorlamaması için iyi bir araştırma gereklidir.Tadilat veya dekorasyon esnasında eski eşyaların yenilerinin seçimine bağlı olarak bu iş için ayarladığınız bütçenin üstüne çıkabilirsiniz.Bu yüzden ortalama bir maliyet belirlerken bunun %20-%30’un da  bütçeyi aşmayacağına dikkat edilmelidir.

Kimlere Yaptırılmalıdır?

Eğer daha önce tadilat veya dekorasyon yaptırmadıysanız ya da bu işte bilginiz yoksa köklü , bilindik firmalara ya da işinin ehli mühendis veya mimarlara  yaptırılmasında fayda vardır.Bu sonrasında ortaya çıkacak sorunlara destek bulma olağanı sağlamakla birlikte şayet olursa iş devam ederken gerçekleşen aksamalara da daha kolay çözüm bulunabilmesini sağlar.

Daha fazla oku...

İç Mimaride Ergonomik Tasarım

İç Mimaride Ergonomik Tasarım

Hepimizin bildiği ve anladığı üzere, iç mimari göze hitap etmek üzerine yapılır. Gerçekten de göz için renklerin uyumu ve eşyaların kompozisyonu çok önemlidir. İç mimari, bu konularla gerçekten ilgilenir fakat tasarımın şık olması onun her zaman kullanışlı bir tasarım olmasını sağlamıyor. Başarılı bir tasarım için hem işlevsellik hem de göze hitap etmesi önemli bir etkendir.

Ergonominin Tasarımdan Farkı

Aslında tasarım ve ergonomi iki farklı çalışma alanıdır. Tasarım çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Genelde tasarım için, problemin sebebinin tanımlanıp alternatif çözümlerin oluşturulması denebilir. Ergonomi ise bu nesneyi gerçekten kullanışlı kılmak yeteneğine denir. Bu yetenek evlerimiz için çok önemlidir. Yaşam standartlarımızı sadece psikolojik değil fiziksel olarak da etkileyebilmenin tek yolu ergonominin yüksek olmasıdır. Örneğin mutfak dolaplarını yaparken ev sakinlerinin hiçbirinin uzun boylu olmamasına rağmen, sadece güzel göründüğü için çok yükseklere mutfak dolabı takarsanız ergonomi den yoksun bir tasarım elde etmiş olursunuz. Bu sebepten dolayı ergonomi için hedef kitle çok önemlidir. Hedef kitlenin isteklerine ve ihtiyaçlarına hitap edebilecek tasarımlar ideal tasarımlardır. Bir ofis veya ev için önemli olan yerine getirmesi gereken işlevi yerine getirip getiremediğidir. Dizayn ise bunlardan daha sonra gelir. Bu sebepten dolayı işlevselliği olmayan, ergonomi si sıfır olan bir evin, hiçbir şekilde iyi bir iç mimariye sahip olması mümkün değildir. Evinizde tadilat veya dekorasyon yaptıracaksanız buna çok dikkat etmelisiniz. Çünkü ergonomik olmayan bir tasarım hiçbir işinize yaramayacaktır. Mimarınızla bu konuyu konuşmamız çok yararlı olacaktır. Özel durumlarınızı ve özel isteklerinizi mimarınıza kesinlikle bildirmeniz gerekir ve bunlar dahilinde mimarınız sizin için gerçekten ergonomik bir tasarım elde edebilir. Evinizde dekorasyonu yaptırırken ergonomi her zaman 1. Sırada tercih sebebi olmalıdır.

Daha fazla oku...

Teknolojik İç Mimari ve Teknolojik Tasarımlar

Teknolojik İç Mimari ve Teknolojik Tasarımlar

İç mimarlık ve teknolojik uygulaması, iç tasarım ve dizaynda artık çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu tip tasarımlar, evlerin ergonomik yapılarını arttırarak küçük olan evlerin dahi çok fazla işlevsel olabilmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra teknolojik uygulamalar, modernizmi artırarak evlerin daha modern görünmesini sağlamaktadır. Bu sayede eviniz küçük ve eski bir ev olsa dahi muhteşem bir iç tasarım ile çok daha modernize ve çok daha işlevsel hale gelebilir. Eviniz küçük ve istediğiniz şeyler için yeterli alan bulamıyorsanız uzman bir iç mimar yardımıyla ve uzman bir iç mimarın ergonomik tasarımlarıyla kullanışlılığı maksimize edebilirsiniz.

Dekorasyon ve Ergonomi İlişkisi

Dekorasyon, ortama yeni bir ambiyans kazandırma ve ortamın aurasını değiştirmek amacıyla yapılabilir. Bu gibi dekorasyonlarda iç tasarımı değiştirmek iyi bir seçenek olabilir. Dekorasyonun en önemli etkenlerinden bir tanesi renk uyumudur. Renk uyumu ve eşyaların birbirleriyle muhteşem kompozisyonu ile oluşan bir tasarım, ergonomik ve teknolojik tasarımlar ile desteklenirse çok daha işlevsel ve çok daha etkili bir iç mimari başarısı elde edilmiş olur. Ergonomik tasarımlar hayatınızı daha kolay hale getirir. Eviniz küçük olmasa dahi bu ergonomik tasarımları kullanarak kendinize daha geniş bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Tabii ki bunun için uzman bir iç mimarın tasarımı çok önemlidir. Çalışmayan kullanışsız tasarımlardansa, her zaman basit ama işlevsel olanları tercih etmelisiniz. Bu sayede eviniz çok daha kullanışlı ve çok daha ferah bir yaşam alanına dönüşebilir. Dekorasyon bu anlamda sadece psikolojik verim almak için değil aynı zamanda kullanışlılığı arttırmak için de kullanılmış olur. Hayatımız bu teknolojik dekorasyonlar sayesinde çok daha kolay hale gelir ve verimimiz sadece psikolojik yönden değil fiziksel yönden de artmış olur. Eğer mümkünse iç mimarınızdan teknolojik tasarımlar ve ergonomik tasarımlar yapması konusunda yardım isteyin.

Daha fazla oku...

Anahtar Teslim Tadilat Fiyatları

Anahtar Teslim Tadilat Fiyatları

Anahtar teslim tadilat aslında birçok ustanın bir tadilat şirketi bünyesinde çalışmasıyla bir evi baştan aşağıya değiştirmek için uygulanabilecek yöntemlerden biridir. Bu yöntemin birçok avantajı bulunmaktadır. Öncelikle her ustaya tek tek fiyat ödemezsiniz. Bu sayede fiyattan tasarruf edebilirsiniz. Bunun dışında, anahtar teslim tadilat sayesinde, tadilat esnasında gözünüz arkada kalmaz. Çünkü bu kurumsal firma size malzeme ve kalite garantisi vaat eder Üstelik yetenekli iç mimarları ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde sürekli beraber çalışan ustaları sayesinde bir senkronize sorunu yaşamazsınız. Aynı zamanda işleri sırayla değil aynı anda yapmak, büyük bir zaman tasarrufu sağlar, tadilat fiyatlarına gelirsek bu fiyatları etkileyen birçok etken bulunur.

Anahtar Teslim Tadilat Fiyatını Belirleyen Etmenler

Bu etkenlerin başında evinizin büyüklüğü ve tamamının mı, yoksa belli odalarını tadilat edileceği gibi etkenler fiyatı başlıca etkileyen etkenler arasındadır. Her şirketin farklı fiyatlandırma sistemi olabilir. Bu fiyatlandırma sistemlerini karşılaştırırken unutulmaması gereken şey şirketlerin güvenilir şirketler olup olmamasıdır. Fiyat-performans karşılaştırmasını en iyi yapabilmek için, daha önce yaptıkları işlerden önce ve sonra resimleri toplanması avantajlı olacaktır. Bu sayede siz daha rahat bir şekilde karşılaştırma yapabilirsiniz. Bütün şirketleri toplayıp bu şekilde karşılaştırma yapan siteler de mevcuttur. Bu siteler üzerinden direkt teklifler de alabilirsiniz. Fiyatları etkileyen birçok etken olduğunu söylemiştik, bir diğer etken ise evin iç tasarımında değişiklik yapıp yapmayacağınızdır. Bunu isteyebilirsiniz ve bununla orantılı olarak tabii ki fiyat da artacaktır. Sizin için en iyisi fiyat-performans açısından en verimli şirketi bulup evinizi ona teslim etmenizdir. Şirketlerin dekorasyon kalitesini etkileyen en büyük etkenlerden bir tanesi de iç mimarın uzmanlığıdır. Uzman bir iç mimar eşliğinde çalışan anahtar teslim dekorasyon veya tadilat şirketi sizin için en avantajlı olan olacaktır. Gözünüzün arkada kalmayacağını bilmeniz gerekir.

Daha fazla oku...

Dekorasyon ve Tasarım

Dekorasyon ve Tasarım

Dekorasyon ve tasarım tamamen birbirine bağlı kavramlardır . İç mimarlar tasarımlarını yaparlar ve bunları projeler halinde ustalara ve ustabaşlarına sunarlar. Tasarım tamamen teknik dekorasyon kısmıdır. Bir iç mimar teknik tasarımı yaptıktan sonra hayata geçirmesi için ustalarla irtibat kurar. Böylece is tamamlandığı ve mekan yeni görünümüne kavuştuğu zaman yeniden dekore edilmiş, dekorasyonu tamamlanmış olur.

Dizayn Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

İç dizaynın tamamının tasarlandığı dekorasyon çeşitleri olabileceği gibi aynı zamanda kısmı bir dizayn tasarımı da yapılabilir. Tek bir odanın  tasarlanıp dizaynın yapılması gibi dekorasyon tiplerinde odanın amacına uygun tasarım ve dizayn yapımına dikkat edilmelidir. Örneğin mutfak tasarımı ile yatak odası tasarımı için dikkate alınacak dizayn öğeleri tabii ki farklı olacaktır. Veya oturma salonunun tasarımında iç acıcı renkler kullanılması gerekirken; yatak odalarında kaliteli uyku için daha uygun olan renkler seçilmelidir. Çünkü yatak odası dekorasyonunda asıl odaklanılan ve bütün dizayn öğelerinin etrafında oluşturulduğu ana konsept uyku dur. İnsan bu odaya girdiğinde rahat bir uyku çekebilmelidir. Oturma odasında ise durum farklıdır çünkü burası uyku için değil muhabbet veya dinlenme için uygun bir oda olmalıdır. İste iç mimarlar bütün bu etkenleri göz önünde  bulundurarak tasarımlarını oluştururlar. Onlar için odanın amacı ve bu amaca hizmet edecek bir kompozisyon oluşumu oldukça önemlidir. İyi bir iç mimar tarafından tasarlanmış ve kaliteli ustalar tarafından işçiliği yapılmış bir yatak odasında uyku çok farklı olacaktır. Dizayn ve tasarımın yaşam alanlarında nasıl bir etkisi olduğu ve insanlar üzerinde iyi tasarlanmış bir yerde yaşamanın psikolojik etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış bir olgudur. İnsanlar uyumlu renklerin içinde daha mutlular. Düzgün düzenlenmiş bir odada insanların yaşam kalitesi ve psikolojik tatminleri üst seviyedir.

Daha fazla oku...

Evde Komple Tadilat

Evde Komple Tadilat

Her ev zamanla tadilata ihtiyaç duyar. Bu tadilat vakti geldiğinde yapacağınız tadilatın kalitesi ve ömrü doğru orantılıdır. Evde isterseniz kısmı tadilatlar ile idare edebilirsiniz fakat son tadilatın üzerinden epeyce vakit geçti ise tuttuğunuzun elinizde kalması muhtemeldir. Bu gibi durumlarda bizi kısmı tadilatlar kurtaramaz. Artık evin tamamen bir tadilat içerisine girmesi kaçınılmazdır. Evde iç mekanın tamamen yenilenmesi tabii ki bir maliyet gerektirir. Bu maliyet birçok etmen göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Evde Tadilatın Maliyeti

Tabii ki evin tamamı yerine kısmı iç mekan yenilemesi (tek oda gibi) ister iseniz bunun maliyetinin daha düşük olması doğaldır. Metrekare hesabı ile alanın büyüklüğü de fiyatı etkileyen bir çok etkenden biridir. Kullanılacak malzemelerin kalitesi ve dolayısıyla fiyatı da sizin ödeyeceğiniz fiyatı doğal olarak artıracaktır. Ayrıca bazı anahtar teslim tadilat şirketleri isteğiniz dahilinde ekstra işçi çalıştırarak daha erken sürede bitirebiliyor. Tabi bunun için sizden ek ücret alınıyor. Bunun için teklifler alabileceğiniz birçok internet sitesi mevcut, isteklerinizi iletip birden fazla şirketten fiyat teklifi alabilirsiniz. Komple tadilatı ne kadar geniş kapsamlı yapar iseniz o kadar uzun süre kullanırsınız. Zaten bu çeşit geniş kapsamlı tadilatlar çok sık yapılmaz. Bunun için teklifleri iyi değerlendirmek gerekir. Tabii ki sadece en ucuzuna  atlayıp daha sonra hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız. Bu fiyat-performans eğrisini iyi inceleyip ona göre karar vermek sizin için en iyisi olacaktır. Bunun için aynı şirketin önceki işlerini inceleyebilirsiniz. Bu aşamada ise incelediğiniz evler de önemlidir. Mümkün oldukça boyut olarak sizinkine yakın ve sizin istediğinize yakın istekleri bulunan evleri inceleyin. Çok büyük ve çok pahalı bir ev veya sizinkinden çok daha ucuz bir evi inceleyip bununla karar vermeniz saçma olacaktır. Çünkü bu gibi işler kişisel ve mekana özel yapılır. Bu bakımdan düşünüp o şekilde incelemeniz ve anlaştığınız şirkete isteklerinizi iyi anlatmanız tasarımın verimliliği ve onarımın ömrü açısından faydalı olacaktır.

Daha fazla oku...

İç Mimarlıkta Anahtar Teslim Dekorasyon Önemi

İç Mimarlıkta Anahtar Teslim Dekorasyon Önemi

İç mimarlar dekorasyon konusunda uzman tasarım elemanlarıdır. Onların işi tasarımdır. Ustalık işleri yapmak için ise tabii ki  elleri maharetli ustalara ihtiyaç vardır. Bu ustalar da tasarımın başarı ile hayata geçmesi için oldukça dikkatli seçilmelidir. Sadece isim olarak değil sıfat olarak ta usta insanlar ile çalışmak, iç mimarın isteklerinin tam olarak yerine gelmesi için oldukça önemlidir. Günümüzde böyle ustalar her yerde yoklar. Üstelik tek bir usta evin her yerindeki işlerle ilgilenemiyor. Bu sebepten dolayı usta bulmak ve özellikle birbiriyle senkronize çalışabilecek usta bulmak oldukça zorlaşmış durumda. Tam da bu noktada devreye anahtar teslim dekorasyon şirketleri girmektedir.

Neden Anahtar Teslim Dekorasyon Tercih Edilmelidir

Bu şirketler özellikle birbiriyle oldukça uyumlu olan bir kadro bulundurmaları sebebiyle gerçekten tercih edilesidir. Onlar sizin için çoktan bir kadro kurmuştur. Üstelik sürekli birbiri ile çalışan teknik kadro, hep onlarla çalışan iç mimarlar sizin için çok büyük bir nimettir. Sizin için bütün araştırmayı çok önceden yapmış olan bu şirketler sizden toplu olarak tek bir ücret alarak (tek tek ustalar ile uğraşmanıza gerek kalmaz.) size bir anda büyü yapılmış gibi dönüşmüş bir yapı teslim ederler. Genelde tek tek kiralanan ustalardan çok daha hızlı çalışırlar. Aynı zamanda malzeme garantileri gibi hukuki haklarınızın da olması gibi etmenler ile gerçekten çok çekici hale gelen anahtar teslim dekorasyon şirketleri bu iş için gerçekten tercih sebebidir. Anahtar teslim dekorasyon şirketleri kurumsal bir kişilik olduğundan dolayı her zaman hakkınızı arayabilirsiniz. Aldığınız malzemeler hiç bir zaman israf edilmez ve maksimum verimle kullanılır. Eğer malzemeleriniz zarar görürse sizin zararınızın tamamı karşılanır ve hiçbir şekilde mağdur duruma da düşmezsiniz.

Daha fazla oku...
Armada Yapı Hemen Ara